BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Siyer

Ürün No : BILAY6
ISBN : 978-605-82283-6-8
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 248
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Mehmet AZİMLİ

İndirimde

Stok Durumu: Var

30,00

19,00 t

Kazancınız: %37 | 11,00 t

Hz. Peygamber bir beşerdir ve kendisini beşere ait işlerle ortaya koymuştur. Yine o kendi tarih ve coğrafyasının insanıdır. Siyer öğrenirken bu durum her zaman göz önünde bulundurulmalıdır. Hayatındaki olayları yaşadığı tarih bağlamında değerlendirirsek onu gereği gibi anlayabiliriz. Onun getirdiği bazı değerler de bu nedenle zaman zaman kendi tarihi ve coğrafyası ile ilgili olacaktır. Ancak bu onun önemini eksilten bir durum değildir. Bilakis Hz. Peygamber, o günkü tarih dilimine ve coğrafyasına kendini kabullendirdiği gibi çağlar ötesine de ışık tutabilecek değerler manzumesi hediye ettiği için tüm insanlık ona şükran borçludur. Bu tarihsel gerçeklik net olarak kabullenilebilirse övgü adına yüceltenler gibi yergi adına eleştirenler de onu daha iyi anlamış olacaklar, böylece o gereksiz eleştirilerden ve yersiz övgülerden kurtulacaktır. 

Hz. Peygamberin hayatı konusunda, gerek telif gerek tercüme binlerce eserin olduğu bilinen bir gerçektir ve genelde birbirinin tekrarı olan, mecburen aynı bilgi ve fikirler etrafında dönen eserler enflasyonu mevcuttur. Ancak bu eserlerde Hz. Peygamberin hayatının abartılardan arındırılmış bir şekilde gerçeğe uygun olarak ele alındığını söylemek zordur. Diğer taraftan böyle bir eser hazırlamak eldeki malzeme açısından da zordur. 

Bu noktada İslami ilimlerin son aşamasındaki bir öğrencinin İslam Peygamberinin hayatını öğrenmede doğruya en yakın bilgilere ulaşması büyük önem taşımaktadır. Çünkü İlahiyat öğrencisi lisansını tamamladıktan sonra ya Milli Eğitim’de veya Diyanet İşleri Başkanlığı’nda görev alacak, öğrencilere veya halka en temel siyer bilgilerini ilk ağızdan aktaracaktır. Bu amaçla hazırladığımız kitapta ilk elden kaynaklardan derlenmiş bilgilerle lisans öğrencisine gerçeğe en uygun siyeri nakletmeye çalıştık.  

 

İÇİNDEKİLER
 

ÖN SÖZ 

BİRİNCİ BÖLÜM

SİYER METODOLOJİSİ 

1. Örnek Peygamber 

2. Siyer Metodolojisi ve Çözüm Önerileri

 

İKİNCİ BÖLÜM
ARAPLAR 

1. Coğrafya 

1.1. Güney Arabistan 

1.1.1. Mainliler

1.1.2. Hadramevtliler 

1.1.3. Katabanlılar 

1.1.4. Sebeliler (Merib) 

1.1.5. Himyeriler (Himyer) 

1.2. Kuzey Arabistan 

1.2.1. Nabatiler (Petra)  

1.2.2. Tedmürlüler (Palmira) 

1.2.3. Gassaniler (Busra) 

1.2.4. Lahmiler (Hire)  

1.2.5. Kindeliler  

1.3. Hicaz   

1.3.1. Mekke  

1.3.2. Yesrib  

1.3.3. Taif 

2. Yaşam  

2.1. Kabile  

2.2. Aile 

2.3. Ekonomi  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CAHİLİYYEDE İNANÇ VE İBADET 

1. Cahiliyye 

2. İslam 

3. İnançlar 

3.1. Allah İnancı 

3.2. Peygamber İnancı 

3.3. Kitap İnancı 

3.4. Melek İnancı

3.5. Ahiret İnancı 

3.6. Kader İnancı 

4. İbadetler 

4.1. Abdest  

4.2. Gusül 

4.3. Namaz 

4.3.1. Cuma ve Hutbe 

4.3.2. Mescit 

4.4. Oruç 

4.5. Zekât 

4.6. Hac 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DOĞUMDAN GENÇLİĞE 

1. Ailesi 

2. Doğumu  

3. Çocukluğu 

4. Şakku’s-sadr Olayı 

5. Abdulmuttalib’in Himayesi 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
GENÇLİKTEN NÜBÜVVETE 

1. Ebu Talib’in Himayesi 

2. Bahira Olayı 

3. Gençliği 

4. Ficar Harpleri 

5. Hilfu’l-fudul 

6. Evliliği  

7. Hz. Ali ve Hz. Zeyd’e Hamilik 

8. Tüccarlığı 

9.Kâbe’nin İnşası  

10. Yaşantısı 

 

ALTINCI BÖLÜM
PEYGAMBERLİK 

1. İlk Vahiy  

2. Hz. Hatice  

3. Fetretü’l-vahy 

4. İlk Müslümanlar 

5. Gizli Davet  

6. Daru’l-Erkam 

7. Karşıtlığın Sebepleri  

8. İftira Süreci 

9. Taviz Teklifi 

10. Asabiyet 

 

YEDİNCİ BÖLÜM
İŞKENCE DÖNEMİ 

1. Habeşistan 

2. Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu  

3. Garanik  

4. Boykot  

5. Hz. Peygamber’in Vefası 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
MEKKE’DE SON YILLAR 

1. İsra ve Miraç  

2. Hüzün Yılı  

3. Taif Ziyareti 

4. Akabe Biatları 

5. Hicret 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
HİCRET SONRASI MEDİNE 

1. Mescid 

2. Kardeşlik Antlaşması 

3. Alternatif Pazar 

4. Medine Sözleşmesi 

5. Kıble Değişikliği  

6. İlk Faaliyetler 

7. İslam ve Savaş  

8. İlk Seriyyeler  

 

ONUNCU BÖLÜM
İLK YILLAR 

1. Batn-ı Nahle  

2. Bedir Savaşı  

3. Ganimet ve Esirler 

4. Savaş Yasaları 

5. Beni Kaynuka  

6. Uhud Savaşı  

ONBİRİNCİ BÖLÜM
GERİLEME 

1. Bi’ru Maune  

2. Reci Olayı 

3. Beni Nadir  

4. Hendek Savaşı  

5. Beni Kureyza  

 

ONİKİNCİ BÖLÜM
TOPARLANMA 

1. Beni Mustalik Gazvesi 

2. İfk (İftira) Olayı 

3. Hudeybiye Antlaşması 

 

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜKSELİŞ 

1. Davet Mektupları 

2. Seriyyeler 

3. Hayber’in Fethi  

4. Mute Savaşı  

5. Hz. Peygamber’in Evlilikleri ve Sebepleri 

6. Eşleri 

7. Cariyeleri 

8. Bölgesel Altyapı 

9. Medeni Hayatla İlgili Bazı Hükümler 

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ZİRVE 

1. Mekke Fethi  

2. Huneyn Savaşı 

3. Taif Seferi 

4. Tebuk Savaşı 

5. Heyetler Yılı 

6. Veda Hutbesi 

7. Hz. Peygamber’in Vefatı  

 

DİZİN 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 2
Bugün : 42
Toplam : 312582