BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Osmanlı Türkçesi

Ürün No : BILAY19
ISBN : 978-605-80968-0-6
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ocak 2019
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 224
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ali ÖZTÜRK

İndirimde

Stok Durumu: Var

30,00

19,00 t

Kazancınız: %37 | 11,00 t

Osmanlı Türkçesi ya da Osmanlıca, müstakil bir lehçe veya başka dillerin birleşiminden meydana gelmiş ayrı bir dil olmayıp, temeli Oğuz Türkçesine dayanan Batı Türkçesinin tarihî bir safhasıdır. Osmanlı Türkçesi, yüzyılların yazılı birikiminin kaynak dilidir. Dünyanın birçok kütüphanesinde bulunan yüz binlerce yazma eser, milyonlarca arşiv belgeleri, cami, çeşme vb. tarihî bina, mezar taşlarındaki kitabeler ve duvarlara asılan hat levhaları, ne kadar geniş bir ilmî, edebî, tarihî ve kültürel zenginliğe sahip olduğumuzu göstermektedir.  

Osmanlı Türkçesi öğrenimi milletimizin herhangi bir ferdi için normal bir ihtiyaç olmakla birlikte İslâmî ilimler ile uğraşanlar için tabir caizse bir farizadır. Zira yaklaşık sekiz asırdır bu topraklarda tefsir, hadis, fıkıh, kelam, felsefe ve İslâmî ilimlerin diğer birçok şubesine dair Türkçe yazılan eserlerin sayısı yüz binlerle ifade edilmektedir. Yüzyıllar içerisinde Türkçeleşmiş olan dinî terminolojiyi anlamak öncelikle doğru okumayı, doğru okumak da nasıl yazıldığını bilmeyi gerektirir. Bu itibarla eski yazımızın imlâ özelliklerini, inşa üslûbunu öğrenmek ve ilâveten Osmanlı müellifinin kullandığı kelime kadrosunu, tamlamaları ve kavramlar dünyasını tanımak icap etmektedir. 

Elinizdeki kitap, özellikle İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinde okutulan Osmanlı Türkçesi dersine yardımcı olma yanında genel okuyucunun bu konudaki ihtiyacına cevap verme gayesiyle hazırlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ  

I. BÖLÜM

OSMANLI TÜRKÇESİNDE HARFLER  

1. Alfabe  

2. Harflerin Hususiyetleri  

II. BÖLÜM

ÜNLÜ HARFLERİN YAZILIŞI  

1. İmlâ Harfleri  

2. A .nlüsü  

3. E .nlüsü  

4. I ve İ Ünlüleri  

5. O, Ö, U ve Ü .nlüleri  

6. Yazımı Kalıplaşmış Kelimeler  

6.1. Soru Edatları  

6.2. İmlâsı Klişeleşmiş Diğer Bazı Kelimeler

III. BÖLÜM

EKLERİN YAZILIŞI  

Osmanlı Türkçesindeki Ekler ile İlgili Genel Bilgiler  

1. İsimlere Getirilen Ekler  

1.1. Çekim Ekleri  

1.1.1. Çokluk Eki  

1.1.2. Soru Eki  

1.1.3. Hâl ekleri (–i, –e, –de, –den ekleri)  

1.1.4. Hâl Eki Alan Şahıs ve İşaret Zamirleri  

1.1.5. Vasıta Eki  

1.1.6. Eşitlik Eki  

1.1.7. İyelik Ekleri

1.2. Yapım Ekleri  

1.2.1. İsimden İsim Yapan Ekler  

1.2.2. İsimden Fiil Yapan Ekler  

2. Fiillere Getirilen Ekler  

2.1. Çekim Ekleri  

2.1.1. Di’li Geçmiş Zaman Eki  

2.1.2. Miş’li Geçmiş Zaman Eki  

2.1.3. Şimdiki Zaman Eki  

2.1.4. Gelecek Zaman Eki  

2.1.5. Geniş Zaman Eki  

2.1.6. Dilek-Şart Eki  

2.1.7. Gereklilik Eki 

2.1.8. Emir Eki  

2.2. Yapım Ekleri  

2.2.1. Fiilden İsim Yapan Ekler  

2.2.2. Fiilden Fiil Yapan Ekler  

2.2.3. Fiillere Getirilen Diğer Ekler  

IV. BÖLÜM

OSMANLI TÜRKÇESİNE ARAPÇADAN GEÇEN UNSURLAR  

1. İsim ve İsim Çeşitleri  

1.1. Mastar  

1.2. İsm-i Fâil  

1.3. İsm-i Mef’ûl

1.4. Sıfat-ı Müşebbehe  

1.5. Mübâlağalı İsm-i Fâil  

1.6. İsm-i Tafdîl 

1.7. İsm-i Tasgîr  

1.8. İsm-i Mensûb  

1.9. İsm-i Zaman 

1.10. İsm-i Mekân  

1.11. İsm-i Âlet  

2. Arapça Kelimelerde Müzekkerlik ve Müenneslik  

3. Arapça Kelimelerde Çokluk  

3.1. Tesniye (İkilik)  

3.2. Cemî’ (Çoğul)  

4. Arapça İsim ve Sıfat Tamlamaları 

5. Arapçadan Dilimize Geçen Bazı Kalıp İfadeler  

V. BÖLÜM

OSMANLI TÜRKÇESİNE FARSÇADAN GEÇEN UNSURLAR  

1. Farsça Çoğul Eki  

2. Birleşik Kelimeler  

3. Farsça İsim ve Sıfat Tamlamaları 

3.1. İsim Tamlaması  

3.2. Sıfat Tamlaması  

4. Mastar Eki  

5. Fiil İsmi  

6. İsm-i Fâil  

7. İsm-i Mef’ûl  

8. Başa Gelen Edatlarla Yapılan Kelimeler  

9. Sona Getirilen Eklerle Yapılan Kelimeler  

10. Farsça Sayılar  

VI. BÖLÜM

TRANSKRİPSİYON ALFABESİ VE ÇEVRİYAZI 

1. Çevriyazı (Transkripsiyon) Sistemi  

2.Çevriyazı Alfabesi  

3. Çevriyazıda Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar  

4. Örnek Çevriyazı (Manzum)  

5. Örnek Çevriyazı (Mensur)  

KAYNAKÇA 

SEÇME METİNLER ---------------------------------(Kitabın sonunda sağdan sola)

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 58
Toplam : 312598