BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam İbadet Esasları

Ürün No : BILAY10
ISBN : 978-605-81272-4-1
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2018
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 360
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Abdullah KAHRAMAN

İndirimde

Stok Durumu: Var

42,00

26,00 t

Kazancınız: %38 | 16,00 t

İlahiyat, İslami İlimler ve Dini İlimler fakültelerinin müfredatında yer alan İslam İbadet Esasları dersi de esasen ibadetleri konu edinmektedir. Yayın dünyasında bu bilgilerin yer aldığı pek çok kitap ve ilmihal varsa da fakültelerin ders saatlerine ve öğrencilerin seviyelerine uygun düşen ders kitaplarına ihtiyaç duyulmaktadır. Elinizdeki kitap işte bu ihtiyaca cevap vermek üzere telif edilmiştir. 

Bu kitapta yer alan bilgiler ilmihallerde yer alan fıkıh ve ibadet bilgilerini çok ayrıntıya girmeden içermektedir. Ancak kitabın sistematiği aynı konuda yazılan diğer kitaplardan biraz değişiktir. Mesela, diğer kitaplarda namazla ilgili konular dağınık ve birbirinden kopuk bir şekilde işlenirken, biz birbiriyle ilişkili olan konuları peş peşe ve birbirini tamamlayıcı şekilde ele aldık. Mesela, namazların cem’i, kerahet vakitleri gibi konuların vakitle ilgili olması sebebiyle vakit başlığı altında, secde ve çeşitlerini secde konusunun devamında, cenaze namazını farz olan namazlarıanlatırken ele aldık. Bunun yanında bazı ünitelerin sonlarına o konularla ilgili çok sorulan bazı soruları ve cevaplarını bazen okuma parçası şeklinde bazen de konular içerisine yerleştirerek işledik. İlmihal bilgileri konusunda bu alanda ülkemizde yazılan kitaplar belli bir bilgi standardına ulaşmıştır. Bilgiler kaynaklardan aktarılırken her paragraf için kaynak verme yoluna gidilmemiş, ancak gerekli yerlerde kaynaklar parantez içinde gösterilmiştir. 

Ders kitabı mahiyetindeki bu kitapta ülkemizin yapısını ve öğrenci profilini düşünerek Hanefi mezhebini esas almakla birlikte Şafii mezhebinin görüşlerine de özellikle yer verdik. Zaman zaman da gerekli gördüğümüz yerlerde diğer mezheplerin görüşlerini zikrettik. 

 

İÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER   

ÖN SÖZ

1. ÜNİTE: İBADET

1. İbadet Kavramı

2. İbadetin Önemi

3. İbadetlerin Gayesi ve Özellikleri

4. İbadetler Konusundaki Temel İlkeler

5. İbadetin Çeşitleri

6. Mükellefin Fiilleri

7. İbadetlerle İlgili Bazı Terimler

2. ÜNİTE: TEMİZLİK

1. Temizliğin Önemi

2. Temizlik Çeşitleri

3. Temizliğin Araçları

3.1. Abdest

3.1.1. Abdestin Farzları

3.1.2. Abdestin Sünnetleri ve Adabı

3.1.3. Abdestin Çeşitleri

3.1.4. Abdesti Bozan Durumlar

3.1.5. Özürlünün Abdesti 

3.1.6. Mesh

3.2. Gusül

3.2.1. Guslü Gerektiren Durumlar

3.2.2. Guslün Farzları

3.2.3. Guslün Sünnet ve Adabı

3.2.4. Cünüp Kimse İçin Caiz Olmayan Şeyler

3.2.5. Guslün Yapılış Şekli

3.3. Teyemmüm

4. Kadınların Özel Halleri

3. ÜNİTE: NAMAZ VE ÇEŞİTLERİ

1. Namaz Kavramı

2. Namazın Önemi ve Hikmetleri

3. Namaz Çeşitleri

3.1. Farz Namazlar

3.1.1. Beş Vakit Namaz

3.1.2. Cuma Namazı

3.1.2.1. Cumanın Önemi ve Fazileti

3.1.2.2. Cuma Namazının Hükmü

3.1.2.3. Cuma Namazının Şartları 

3.1.2.4. Cuma Namazının Kılınışı

3.1.2.5. Zuhr-i âhir

3.1.3. Cenaze Namazı

3.1.3.1. Cenazenin Yıkanması ve Kefenlenmesi

3.1.3.2. Cenaze Namazının Hükmü ve Kılınışı

3.1.3.3. Cenaze Namazının Şartları 

3.1.3.4. Cenaze Namazının Rükünleri ve Şartı

3.1.3.5. Cenaze Namazının Kılınış Şekli

3.1.3.6. Cenazenin Taşınması ve Defnedilmesi

3.1.3.7. Telkin ve İskat-ı Salât 

3.1.3.8. Kabir Ziyareti

3.1.3.9. Şehitlik

3.1.4. Hasta Namazı

3.1.5. Yolcu Namazı

3.1.6. Korku Namazı

3.2. Vacip Namazlar

3.2.1. Vitir Namazı

3.2.2. Bayram Namazları

3.3. Sünnet Namazlar

3.3.1. Farz Namazlara Tabi Olan Sünnet Namazlar

3.3.2. Nafile Namazlar

4. ÜNİTE: NAMAZIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI, RÜKÜNLERİ, VACİPLERİ VE SÜNNETLERİ

1.Namazın Yükümlülük Şartları

1.1. Müslüman Olmak

1.2. Buluğ (Erginlik)

1.3. Akıl

2. Namazın Şartları ve Rükünleri

2.1. Namazın Şartları

2.1.1. Hadesten Taharet

2.1.2. Necasetten Taharet

2.1.3. Setr-i Avret

2.1.4. İstikbal-i Kıble

2.1.5. Vakit

2.1.5.1. Namaz Vakitleri

2.1.5.2. Kutup Bölgelerinde Namaz

2.1.5.3. Farz Namazların Kılınması Konusunda Vakitle İlgili Bazı Özel Durumlar

2.1.5.4. Namaz Kılmanın Mekruh Olduğu Vakitler

2.1.6. Niyet

2.2. Namazın Rükünleri

2.2.1. İftitah Tekbiri

2.2.2. Kıyam

2.2.3. Kıraat

2.2.4. Rükû

2.2.5. Secde

2.2.6. Ka’de-i Âhire

2.3. Namazın Vacipleri

2.4. Namazın Sünnetleri

5. ÜNİTE. NAMAZIN MEKRUHLARI, NAMAZI BOZAN DURUMLAR, ÖZEL NİTELİKLİ SECDELER, EZAN, KÂMET VE CEMAATLE NAMAZ

1. Namazın Mekruhları

2. Namazı Bozan Durumlar

2.1. Namazı Kesme Durumları

2.2. Kıraat Hataları

3. Özel Nitelikli Secdeler

3.1. Sehiv Secdesi

3.2. Tilavet Secdesi

3.3. Şükür Secdesi

4. Ezan ve Kamet

4.1. Ezan

4.2. Kamet

5. Cemaatle Namaz

5.1. Cemaatin Önemi ve Fazileti

5.2. Cemaatle İlgili Bazı Terimler

5.3. Saf Düzeni

5.4. İmamda Bulunması Gereken Şartlar

5.5. Mescit/Cami ve Cami Adabı

6. ÜNİTE: ORUÇ

1. Orucun Tanımı ve 

2. Orucun Fazileti

3. Ramazan Orucunun Farz Oluşunun Delilleri

4. Oruç Çeşitleri

5. Ramazanın Tespiti (Rü’yet-i Hilal) Meselesi

6. Orucun Rüknü ve Şartları

6.1. Orucun Rüknü

6.2. Orucun Şartları

6.2.1. Orucun Farz Olmasının Şartları

6.2.2. Orucun Edasının Farz Olmasının Şartları

6.2.3. Orucun Sahih Olmasının Şartları

7. Oruca Niyet ve Niyetin Vakti

8. Oruç Tutmamayı Mubah Kılan Özürler

9. Orucun Sünnetleri ve Müstehapları

10. Oruçluya Mekruh Olan Şeyler

11. Orucu Bozan ve Yalnız Kazayı Gerektiren Durumlar

12. Orucu Bozan, Kaza ve Keffaret Gerektiren Durumlar

13. Orucun Kazası

14. Keffaret Orucu

15. Oruç Fidyesi

16. İtikâf

7. ÜNİTE: ZEKÂT

1. Zekâtın Tarifi

2. Zekâtın Hikmetleri

3. Zekâtın Dayandığı Deliller

4. Zekâtı Vermeyenin Cezası

5. Zekâtın Şartları

5.1. Zekâtın Farz Olmasının Şartları

5.2. Zekâtın Geçerli Olması İçin Gereken Şartlar

6. Zekâtın Farz Olma ve Ödenme Zamanı

8. ÜNİTE: ZEKÂTA TABİ MALLAR

1. Açıkta ve Gizli Olan Mallar

1.1. Açıkta Olan Mallar (Emvâl-i Zâhire)

1.2. Gizli Olan Mallar (Emvâl-i Bâtıne)

2. Zekâta Tabi Olan Mal Türleri

2.1. Altın, Gümüş ve Paraların Zekâtı

2.1.1. Altın ve Gümüşte Nisap

2.1.2. Ziynet Eşyasının Zekâtı

2.1.3. Nisap Tamamlama

2.1.4. Ayarı Düşük Altın ve Gümüşün Zekâtı

2.1.5. Kâğıt Paraların Zekâtı

2.1.6. Maaş, Ücret ve Serbest Meslek Kazançlarının Zekâtı

2.1.7. Alacakların Zekâtı

2.2. Ticaret Mallarının Zekâtı

2.2.1. Ticaret Mallarının Zekâtı İle İlgili Deliller

2.2.2. Ticaret Malından Zekât Alınmasının Şartları

2.2.3. Ticaret Malının Zekâtının Hesaplanması 

2.3. Şirketlerin Zekâtı

2.3.1. Sermaye Ortaklığı ve Sanayi Kuruluşlarının Zekâtı

2.3.2. Hisse Senetlerinin Zekâtı

2.3.3. Emek Sermaye (Mudârebe) Ortaklığı

2.3.4. Tahvil ve Hazine Bonolarının Zekâtı

2.3.5. Bina, Arsa ve Nakil Araçlarının Zekâtı

2.4. Madenler, Defineler ve Deniz Ürünlerinin Zekâtı

2.5. Tarım Ürünlerinin ve Meyvelerin Zekâtı

2.5.1. Tarım Ürünlerinden Zekât Alınmasının Şartları

2.5.2. Zekât Verilecek Tarım Ürünleri ve Yükümlüler

2.5.3. Türkiye Topraklarında Öşür

2.6. Hayvanların Zekâtı

2.6.1. Koyun ve Keçilerin Zekâtı

2.6.2. Sığır ve Mandaların Zekâtı

2.6.3. Develerin Zekâtı

2.6.4. Atların Zekâtı

2.6.5. Balıkların ve Hayvan Çiftliklerinin Zekâtı

2.6.6. Hayvanların Zekâtı İle İlgili Bir Değerlendirme

2.6.7. Hayvan Ürünlerinin Zekâtı

3. Zekâtın Doğrudan veya Devlet Eliyle Verilmesi

4. Zekâtın Ödenme Şekli

5. Zekâtın Verileceği Yerler

6. Zekât Verilmeyecek Kimseler

7. Zekât-Vergi İlişkisi

8. Fıtır Sadakası

8.1. Fıtır Sadakasının Tanımı

8.2. Fıtır Sadakası Olarak Verilecek Mallar ve Miktarları

8.3. Fitre İle Yükümlü Olmanın Şartları

8.4. Fitrenin Verileceği Yerler

9. ÜNİTE: HAC 

1. Haccın Dindeki Yeri ve Önemi

2. Haccın Bazı Hikmetleri

3. Haccın Tanımı 

4. Hacla İlgili Temel Kavramlar

5. Haccın Kısa Tarihi

6. Haccın Dinî Hükmü

7. Haccın Ömrî ve Fevrî Oluşu

8. Hac İbadetinin Çeşitleri

8.1. Hüküm Bakımından Çeşitleri

8.2. Uygulama Bakımından Çeşitleri 

9. Haccın Şartları

9.1. Haccın Farz Olmasının Şartları

9.2. Haccın Edasının Şartları

9.2.1. Genel Şartlar

9.2.2. Kadınlara Özel Şartlar

9.3. Haccın Sahih Olmasının Şartları

9.3.1. Müslüman Olmak

9.3.2. Akıllı ve Baliğ Olmak

9.3.3. İhram

9.3.4. Vakit

9.3.5. Mekân

10. Haccın Farzları

10.1. Arafat Vakfesi

10.2. Ziyaret Tavafı

10.2.1. Tavafın Geçerli Olmasının Şartları

10.2.2. Tavafın Vacipleri

10.2.3. Tavafın Sünnetleri

10.2.4. Tavafın Yapılışı

10.2.5. Diğer Tavaf Çeşitleri

11. Haccın Vacipleri

11.1. Haccın Müstakil Vacipleri

11.2. Haccın Bağımlı Vacipleri

12. Haccın Sünnetleri

13. Hedy

14. Bedel Haccı (Hacda Vekâlet)

15. Hacdan Engellenme (İhsar)

16. Haccı Kaçırma (Fevat)

17. Umre

10. ÜNİTE: HAC VE UMRENİN UYGULANIŞI, HAC VE UMRE KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR VE CEZALARI 

1. Hac ve Umrenin Uygulanışı

2. Hac ve Umre Kurallarına Aykırı Davranışlar ve Cezaları

2.1. Kazayı Gerektiren Cinayet

2.2. Büyükbaş Hayvan (Bedene) Gerektiren Cinayet

2.3. Küçükbaş Hayvan (Dem) Gerektiren Cinayet

2.4. Hac ve Umrenin Vaciplerini Terk Etme İle İlgili Cinayetler

2.4.1. Mikat Mahallini İhramsız Geçmek

2.4.2. Sa’yin Tamamını veya En Az Dört Şavtını Terk Etmek

2.4.3. Müzdelife Vakfesini Özürsüz Olarak Terk Etmek

2.5. İhram Yasaklarıyla İlgili Cinayetler

2.6. Fıtır Sadakası Vermeyi Gerektiren Cinayet

2.7. Bedel Ödemeyi Gerektiren Cinayet 

11. ÜNİTE: KURBAN

1. Kurbanın Tanımı 

2. Kurban Kesmenin Hükmü

3. Kurbanlık Hayvanlar

4. Kurban Olmayı Engelleyen Kusurlar

5. Kurbanın Kesim Vakti

6. Kurbanın Kesim Şekli

7. Kurbanın Eti, Diğer Parçaları ve Derisi

8. Kurban Çeşitleri

8.1. Adak Kurbanı

8.2. Akika Kurbanı

8.3. Hedy Kurbanı

8.4. Kutlama vey Şükür Kurbanı

12. ÜNİTE: YEMİN VE ADAK

1. Yeminin Tanımı

2. Yemin Kalıpları ve Şekilleri

2.1. Kasem Suretiyle Yemin

2.2. Talaka Bağlanan Yemin

2.3. Örfte Yemin Anlamı Taşıyan Kalıp İfadeler

2.4. Niyete ve Maksada Göre Yemin Sayılanlar

3. Yemin Çeşitleri ve Hükümleri

3.1. Yanlışlıkla Yapılan Yemin (Yemin-i Lağv)

3.2. Yalan Yemin (Yemin-i Gamus)

3.3. Vaat İçerikli Yemin (Yemin-i Mün’akide)

4. Yeminin Bağlayıcılığı

5. Keffaret ve Çeşitleri

5.1. Keffaretin Tanımı ve Mahiyeti

5.2. Ceza Olma Özelliği Bakımından Keffaretler

5.3. İbadet Olma Özelliği Bakımından Keffaretler

5.4. Keffaret Çeşitleri

5.4.1. Yemin Keffareti

5.4.2. Oruç Bozma Keffareti

5.4.3. Adam Öldürme Keffareti

5.4.4. Hac Kurallarını ve İhram Yasaklarını İhlal Keffareti

5.4.5. Zıhar Keffareti

5.4.6. Hayızlı Eşle Cinsel İlişki Keffareti

6. Adak

6.1. Adağın Tanımı ve Mahiyeti

6.2. Adağın Hükmü

6.3. Adağın Şartları

6.4. Adağın Çeşitleri ve Hükmü

13. ÜNİTE: HELALLER VE HARAMLAR

1. Helal

1.1. Helalin Çeşitleri

1.2. Helali Bilme Yolları

2. Haram

2.1. Haramın Çeşitleri

2.2. Haramı Bilme Yolları

3. Hela ve Haram Konusunda Temel Prensipler

4. Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramlar

4.1. Gıda Ürünlerinde Helal ve Haramı Belirleme Kriterleri

4.2. Yiyeceklerde Helal ve Haramlar

4.3. Su Ürünlerinde Helal ve Haramlar

4.4. İçeceklerde Helal ve Haramlar

4.5. Uyuşturucular

4.6. Sigara ve Benzerleri

5. Giyinme ve Süslenmede Helal ve Haramlar

5.1. Altın, Gümüş ve İpek Kullanımı

5.2. Kolonya ve Alkollü Madde Kullanımı

6. Tedaviyle İlgili Helaller ve Haramlar

6.1. Yapay Döllenme

6.2. Organ ve Doku Nakli

6.3. Estetik Amaçlı Müdahaleler

6.4. Kürtaj

6.5. Ötanazi

6.6. Okuyup Yazmak Suretiyle Tedavi (Rukye)

7. Ekonomik ve Ticari Hayatla İlgili Helaller ve Haramlar

7.1. Faiz Yasağı

7.2. Aldatma 

7.3. Rüşvet

7.4. Fiyatlara Müdahale Yasağı

8. Spor, Sanat, Oyun ve Eğlence İle İlgili Helaller ve Haramlar

8.1. Spor

8.2. Resim ve Heykel

8.3. Medya

8.4. Müzik

8.5. Düğün

8.6. Şans Oyunları

8.7. Satranç ve Tavla

9. Hayvan Beslemeyle İlgili Helaller ve Haramlar

10. Gayrimüslimlerle İlişkilerde Helaller ve Haramlar

14. ÜNİTE: İBADETLERİN TERBİYE YÖNÜ VE İBADETLERDE ŞEKİL-MANA İLİŞKİSİ

1. İbadetlerin Hikmetleri ve Terbiye Yönü 

1.1. Temizliğin Hikmeti

1.2. Abdestin Hikmeti

1.3. Namazın Hikmetleri

1.4. Zekâtın Hikmetleri

1.5. Orucun Hikmetleri

1.6. Haccın Hikmetleri

1.7. Cihadın Hikmetleri

2. İbadetlerde Şekil ve Mana İlişkisi

 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 3
Bugün : 43
Toplam : 312583