BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

İslam Felsefesine Konusal Giriş

Ürün No : BILAY29
ISBN : 978-605-80968-9-9
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ağustos 2020
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 280
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ömer TÜRKER

Yeni
İndirimde

Stok Durumu: Var

35,00

23,00 t

Kazancınız: %34 | 12,00 t

İslam felsefesine yönelik gittikçe artan ilgi ve ihtiyacı karşılayabilecek şekilde tek kalemden çıkan bütünlüklü bir giriş kitabı hâlâ yazılmamıştı. Özellikle çok yazarlı kitaplarda konuların belirli bir bakış açısından olabildiğince eksiksiz bir anlatımı yapılamadığı gibi bölümler arasında da zaman zaman ciddi düzeye ulaşan seviye farklılıkları bulunmaktadır. Bu kitap, asıl itibariyle sözü edilen eksikliği telafi etmek amacıyla tasarlanmış, dolayısıyla da konusal ve tarihsel olmak üzere iki kısımdan oluşması düşünülmüştü. Fakat İslam felsefesinin tarihsel süreciyle ilgili anlatıların da sorunları olmakla birlikte genel olarak felsefî düşüncenin etraflı bir sunumu henüz bulunamamaktadır. Bu durum, tarihsel anlatıları da zayıflatmakta ve filozofların görüşlerinin temel çerçevesinin öğrenci veya genel okur zihninde teşekkül etmesini engellemektedir. Dolayısıyla İslam felsefesi talebeleri ve okurları için aciliyet kesbeden kısım, meselelerin bütünlüklü olarak ele alındığı konusal giriştir. Bu sebeple öncelikle konusal girişin tamamlanarak istifadeye sunulması amaçlanmıştır.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ 

GİRİŞ 

1. “İslam Felsefesi” Terkibi  

2. İslam’da Felsefenin Doğuşu 

1. BÖLÜM

FELSEFE VE BİLİM NEDİR 

1. Felsefenin Tanımı, Kapsamı ve Amacı 

2. Bilim (‘İlm) Kavramı: Konu, Mesele ve İlke Üçgeni 

2. BÖLÜM

BİLGİ VE YÖNTEM 

1. Bilgi Teorisi 

1.1. Bilen Öznenin Mahiyeti: Bilen Kim 

1.2. Bilgi Nedir 

1.3. Bilginin Konusu: Neyi Biliriz 

2. Yöntem: Tarif ve Kıyas 

2.1. Tarif 

2.2. Kıyas 

3. BÖLÜM

KATEGORİLER 

1. Cevher 

2. Araz 

2.1. Nicelik (el-Kemm)

2.2. Nitelik (el-Keyf)

2.3. Mekânda Oluş (Eyn)

2.4. Zamanda Oluş (Metâ)

2.5. Konum (Vaz’ )

2.6. Sahiplik (Cidde )

2.7. Görelilik (İzafet)

2.8. Etki (En Yef‘ale) ve Edilgi (En Yenfa‘ıle)

4. BÖLÜM

DOĞA TEORİSİ

1. Cismin Kuruluşu: Madde - Suret Teorisi 

2. Hareket Teorisi 

3. Doğa ve Nefs  

5. BÖLÜM

METAFİZİK 

1. Metafiziğin Konusu, Meseleleri ve Diğer Bilimlerle Ortaklığı 

2. Mevcut ve Vücud 

3. Vücud ve Mahiyet 

4. Zorunlu ve Mümkün 

5. İllet ve Malul: İlliyet/Nedensellik İlkesi 

6. Tümel ve Tikel 

7. Tanrı-Âlem İlişkisi: Yaratma veya Sudur 

7.1. Yoktan Yaratma Teorisi 

7.2. Sudur Teorisi 

7.3. Yoktan Yaratma ile Sudurun Mezci 

7.4. Sudurun Zaferi 

8. Ahiret 

9. Nübüvvet 

6. BÖLÜM

AHLAK VE SİYASET 

1. Ahlak Teorisi 

1.1. İslam Ahlak Düşüncesi Geleneğinde Felsefi Ahlak 

1.2. Ahlakın Ontolojisi: İyi ve Kötünün İnsan Nefsi ve

Eylemlerinde Tahakkuku 

1.3. Ahlakın Epistemolojisi: İyi ve Kötü Bilgisinin Kaynağı ve

Oluşum Süreci 

1.4. Temel Erdemler ve Alt Dalları 

2. Siyaset Teorisi 

2.1. Siyasetin Ontolojisi: Siyasal Düzenin Oluşumu ve Sürekliliği 

2.2. Siyasetin Epistemolojisi: Yasaların ve Hiyerarşik Düzenin Bilgisi 

2.3. Mille/Din Teorisi ve İslam Felsefesinde Siyasi Düşüncenin İnşası 

2.4. Mülk Teorisi: İslam’da Siyasi ve

Toplumsal Düşüncenin Yeniden İnşası 

KAYNAKÇA 

DİZİN  

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 2
Bugün : 66
Toplam : 312606