BİLAY | Bilimsel Araştırma Yayınları

Hadis-1

Ürün No : BILAY30
ISBN : 978-625-44435-1-0
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Eylül 2020
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 328
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Hüseyin AKYÜZ
Editör : Hüseyin AKYÜZ

Yeni
İndirimde

Stok Durumu: Var

40,00

25,00 t

Kazancınız: %38 | 15,00 t

Hadisler, sosyal hayata dair içerdiği mesajlar açısından bir anlamda Cahiliye döneminde yetişen insanların medenî bireyler olmalarını sağlayan nebevî eğitim-öğretim programının ders malzemeleridir denilebilir. 

Hadisler, hiç şüphesiz Kur’an’ın en güzel, en seçkin ve en açık yorumudurlar. Tabiri caizse Kur’an’ın daha iyi şekilde anlaşılmasını sağlayan ve onun tahrifini engelleyen bir çeşit güvenlik anahtarı, Yüce Allah’ın istediği kulluk tarzına ulaştıran levhalar ve Müslümanların yolunu aydınlatan ışıklardır. Bu bakımdan hadislerin gerektirdiği bir tarzda yaşamak Müslümanlar için yegâne gaye olmalıdır. Öyleyse bu gayeye ulaşabilmek için öncelikle Hz. Peygamber’in bireysel ve sosyal hayata ışık tutan hadislerini bilmek ve öğrenmek gerektiği unutulmamalıdır. İşte elinizdeki Hadis-1 kitabı, bu bakış açısıyla kaleme alınmıştır. Temel hedef, Hz. Peygamber’in bireysel ve sosyal hayatla ilgili mesajlarını ve hikmetli sözlerini zamanımıza taşımak ve onların sahih ve doğru şekilde anlaşılmasını sağlamaktır. Kitabın hedef kitlesi, başta İlahiyat ve İslami

İlimler Fakültelerindeki öğrenciler olmak üzere hadislerin anlaşılmasına ilgi duyan ve hadis kültürü kazanmak isteyen herkestir.

 

Editör: Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ

Yazarlar:

Prof. Dr. H. Musa BAĞCI

Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM

Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ 

BİRİNCİ BÖLÜM

HZ. PEYGAMBER VE HADİS / Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 

1.1. Peygamberlik Makamı  

1.2. Hz. Peygamber’in Bilgi Kaynakları 

1.3. Hz. Peygamber’in Dindeki Konumu 

2. Hadis ve Sünnetin Anlaşılması 

2.1. Hadis Şerhlerinin Ortaya Çıkışı 

2.2. Hadisin Anlaşılmasında Uyulması Gereken Temel İlke ve Esaslar 

İKİNCİ BÖLÜM

KİŞİLİK VE KARAKTER EĞİTİMİ / Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ 

1. İhlâs ve Niyet 

1.1. İhlâs, Yüce Allah İçin Samimiyettir 

1.2. Ameller Niyetlere Göredir 

2.Tövbe

2.1. Hz. Peygamber Çokça Tövbe ve İstiğfar Ederdi 

2.2. Tövbe Müslümanın Yenilenme ve Temizlenme İmkânıdır 

3. Sabır

3.1. Sabır Bir Işıktır 

3.2. Sabır Her Türlü Musibete Göğüs Gerebilmektir 

4. Doğru Sözlülük  

4.1. Doğruluğun Güzelliği 

4.2. Doğruluk Gönül Rahatlığıdır 

5. Allah’ın Kullarını Denetlemesi 

5.1. Yüce Allah’ı Sanki Görüyormuş Gibi İbadet Etmek 

6. Takva 

6.1. Her Müslüman Muttakidir 

7. Tereddütsüz İman, Yüce Allah’a Tam Güven ve Teslimiyet 

7.1. Tevekkül, Tembellik Demek Değildir 

8. İstikamet 

8.1. İstikamet, Dini İstikrarlı ve Dengeli Bir Şekilde Yaşamaktır 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İNSANLARI HAYRA YÖNELTME VE BİD’ATLERDEN SAKINDIRMA / Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ 

1. Temeli Dine Dayalı Olmaksızın Sonradan Ortaya Çıkan İşlerden Sakınmak. 

2. Dinde Sonradan Uydurulan Şeyler Kabul Edilmez 

3. İyi veya Kötü Çığır Açmak 

4. Hayra veya Sapıklığa Öncülük Etmek 

4.1. İnsanları Hayra Davet Etmek veya Kötülüğe Çağırmak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MÜSLÜMANLARIN DOKUNULMAZ HAKLARI / Doç. Dr. Hüseyin AKYÜZ 

1. Müslümanlara Tek Yürek Olmayı Aşılamak 

2. Müslümanlar Tek Vücudun Azaları Gibidir 

3. Merhamet Toplumu Olmak 

4. Müslüman Müslümanın Kardeşidir 

5. Müslüman, Kimseye Zarar Vermez 

6. Müslüman Lüzumsuz İş ve Sözden Uzak Durur 

7. Gerçek Mümin Olmanın İnceliği 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İSLAM’DA AİLE / Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 

1. Aile Hayatında Hz. Peygamber 

2. Aile Kurmak: Evlilik 

3. Eş Seçimi 

4. Evlilik Merasimi: Düğünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

5. Eşler Arası İlişkiler, Haklar ve Aile Mahremiyeti 

6. Ailenin Geçimi 

7. Ailenin Eğitimi 

8. Çocuklara Karşı Vazifeler 

9. Boşanma 

ALTINCI BÖLÜM

İYİLİĞİ EMRETMEK KÖTÜLÜKTEN NEHYETMEK / Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI 

1. İyiliği Emretmek Kötülüğü Yasaklamak 

2. İyilik ve Takvada Yardımlaşmak 

3. Nasihat Etmek 

4. Müslümanın Sözü ile İşi Birbirine Aykırı Olmamak 

5. Emaneti Yerine Getirmek 

YEDİNCİ BÖLÜM

İSLAM’DA ZÜHD VE DÜNYAYA BAKIŞ / Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM 

1. Hz. Peygamber’in Zühd Anlayışı ve Dünyaya Bakışı 

2. Hadislerde Zühd ve Dünyaya Bakış 

2.1. Dünyanın Değeri ve Mahiyeti 

2.2. Dünyada Bir Yabancı yahut Bir Yolcu Gibi Olma  

2.3. Dünya Hırsı ve Çekiciliği  

2.4. Dünya Sevgisi ve Uzun Emel 

2.5. Dünya-Ahiret Mukayesesi 

2.6. Dünyaya Bakışta Ölçü ve Denge 

3. Dünyevileşme ve Sonucu 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

HZ. PEYGAMBER’İN BAZI TOPLUMSAL MESELELERE BAKIŞI I / Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI 

1. Şehvetle Bakma 

2. Yabancı Bir Kadınla Başbaşa Kalma (Halvet) 

3. Kadın-Erkek Benzeşmesi 

4. Saçları Boyama 

5. Saça Saç Ekletme (Peruk Takma) ve Dövme Yaptırma 

6. Saç, Sakal ve Başka Yerlerdeki Beyaz Kılları Yolma 

7. İpekli Elbiseler Giymek 

8. Takı, Süs ve Ev Eşyası Olarak Altın ve Gümüş Kullanmak

DOKUZUNCU BÖLÜM

HZ. PEYGAMBER’İN BAZI TOPLUMSAL MESELELERE BAKIŞI II / Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI 

1. Falcılara ve Kâhinlere İnanma Yasağı 

2. Uğursuzluğa İnanma Yasağı 

3. Sihir ve Büyü Yapmanın Haram Oluşu 

4. Canlı Resmi Yapma ve Bulundurma 

5. Müslümana Kâfir Demenin Hükmü  

6. Saç, Sakal Bırakma 

7. Bazı İşlere Sağdan Başlamak 

Kaynakça 

DİZİN

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 8.4193 TL. 8.4344 TL.
EURO 9.9891 TL. 10.0071 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 1
Bugün : 48
Toplam : 312588