BİLAY Bilimsel Araştırma Yayınları

Dinler Tarihi

ISBN : 978-605-81272-1-0
Baskı : 1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı : Ankara, Ocak 2019
Kağıt Kalite : 70 gr Lüx Enzo
Sayfa Adedi : 288
Boyut : 16x24 cm
Dili : Türkçe
Yazar : Ali Osman KURT

İndirimde

Stok Durumu: Var

40,00

25,00 t

Kazancınız: %38 | 15,00 t

‘Dünya küresel bir köy haline gelmiştir’ şeklinde klasik bir söylem vardır. Bu cümle aslında günümüz dünyasının kitle iletişim ve seyahat araçlarıyla ne kadar küçüldüğünü ve etkileşimlerin ne kadar hızlı bir şekilde yayıldığını ifade etmeye çalışmaktadır. Dolayısıyla dünyanın diğer bölgelerinde yaşayan insanların neye, nasıl inandığı ve hangi motivasyonlarla yaşamlarını yönlendirdiklerinin bilinmesi, doğru bir iletişim kurmanın en etkili yolu olsa gerektir.

Bu eser, küresel bir köy haline gelmiş bir dünyada okuyucuya Dinler Tarihi perspektifine uygun bir bakış açısıyla dinleri, objektif ve tarafsız bir şekilde ortaya koymaya çalışmaktadır. Böylece bir taraftan dinler ile ilgili bilgi verirken; öte yandan ilgili dinlerin tarih, inanç, ibadet, sembol ve kutsal mekânlarını da konu edinmektedir. Dini fenomenlerin anlaşılmasında görsel ve resimler oldukça önemlidir. Bu yönüyle çalışma her dinle ilgili çok zengin bir görsel içerik sunmaktadır.

Dinler Tarihi kitabının öncelikli hedef kitlesi lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrenciler olmakla birlikte, yaşayan dünya dinlerini tanımak ve anlamak isteyen okurlar için de bu çalışmanın faydalı olacağını ümit ediyoruz.

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖN SÖZ 

BİRİNCİ BÖLÜM

METODOLOJİ

1. Tanımı 

2. Konusu 

3. Metodu 

4. İlişkili Olduğu Disiplinler 

5. Batı’da Dinler Tarihinin Gelişim Süreci 

6. İslam’da Dinler Tarihinin Gelişim Süreci 

7. Türkiye’de Dinler Tarihinin Gelişim Süreci

İKİNCİ BÖLÜM

MECUSİLİK

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Amesha Spentalar ve Daevalar 

4.3. Kutsal Kitap 

4.4. Ateş Kültu 

4.5. Kurtuluş 

4.6. Dakhme ve Dört Elementin Kirletilmemesi 

4.7. Cennet-Cehennem 

5. İbadetleri 

5.1. Tapınak 

5.2. İbadette Kullanılan Nesneler 

5.3. Günlük İbadetler 

5.4. Haftalık İbadetler 

5.5. Yıllık İbadetler 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HİNDUİZM

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

2.1. Vedalar Dönemi 

2.2. Klasik Hinduizm Dönemi 

2.3. Ortaçağ Dönemi 

2.4. Modern Dönem 

3. Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

4.3. Karma ve Tenasüh 

4.4. Kast Sistemi  

5. İbadetleri 

5.1. Hayatın Amacı 

5.2. Hayatın Evreleri 

5.3. Kurtuluş Yolları 

5.4. Yoga ve Meditasyon  

5.5. Diğer Uygulamalar 

5.6. Bayramlar 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BUDİZM

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

4.3. Dört Yüce Hakikat ve Sekiz Dilimli Yol 

4.4. Reinkarnasyon 

4.5. Samsara Çarkı 

4.6. Karma 

4.7. Nibbana 

5. İbadetleri 

5.1. Tapınak/Vihara 

5.2. Budist Manastırı 

5.3. Günlük İbadet 

5.4. Haftalık İbadet 

5.5. Yıllık 

5.6. İbadette Kullanılan Nesneler 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

BEŞİNCİ BÖLÜM

CAYNİZM

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

4.3. Triratna 

4.4. Anadi Anant  

4.5. Jiva  

4.6. Syadvada  

4.7. Reinkarnasyon 

4.8. Samsara Çarkı 

4.9. Karma 

4.10. Kurtuluş 

5. İbadetleri 

5.1. Tapınak 

5.2. İbadette Kullanılan Nesneler 

5.3. Günlük İbadet 

5.4. Haftalık İbadet 

5.5. Yıllık İbadet 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

ALTINCI BÖLÜM

SİHİZM

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

2.1. Sihizm’in Arka Planı 

2.2. Sihizm’in Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

3.1. Udasi 

3.2. Namdhari/Kuka Sihleri  

3.3. Shajdaris/Shajkari. 

3.4. Nirankari 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

4.3. Reinkarnasyon 

4.4. Samsara Çarkı 

4.5. Karma 

4.6. Eşitlik 

4.7. Maya Öğretisi 

4.8. Kurtuluş 

4.9. Kakkas  

5. İbadetleri 

5.1. Ad Verme 

5.2. Pahul veya Amrit Sanskar Töreni 

5.3. Dasvand 

5.4. Cenaze Töreni 

5.5. Tarik 

5.6. Gurdvara  

5.7. İbadette Kullanılan Nesneler 

5.8. Günlük 

5.9. Haftalık 

5.10. Yıllık 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

YEDİNCİ BÖLÜM

TAOİZM 

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri

3.1. Felsefî Taoizm 

3.2. Dinî Taoizm 

4. İnançları 

4.1. Tao ve Te 

4.2. Yin-Yang  

4.3. Kutsal Kitap 

4.4. Wu Wei Prensibi 

4.5. Ruh Öğretisi 

4.6. Ahiret 

5. İbadetleri 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

KONFÜÇYANİZM 

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

4.3. Ahiret 

5. İbadetleri 

5.1. Atalara Saygı 

5.2. Temel İnsani İlişkiler 

5.3. Temel İnsani Erdemler 

6. Sembolu 

7. Kutsal Mekânları 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ŞİNTOİZM 

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

3.1. Mabet Şintosu 

3.2. Halk Şintosu 

3.3. Ayrılıkçı Şinto 

3.4. Yeni Dini Hareketler 

4. İnançları 

4.1. Kami/Tanrı 

4.2. Kutsal Kitap 

5. İbadetleri 

5.1. Dua ve Kurban 

5.2. Atalara Tapınma  

5.3. Arınma Ayinleri 

5.4. Bayramlar 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

ONUNCU BÖLÜM

YAHUDİLİK 

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

2.1. Atalar Dönemi 

2.2. Mısır Dönemi ve Köleleştirilme 

2.3. Musa Dönemi ve Mısır’dan Çıkış 

2.4. Yeşu Dönemi ve Kenan’a Yerleşme 

2.5. Hâkimler Dönemi 

2.6. Krallar Dönemi 

2.7. Krallığın İkiye Bölünmesi  

2.8. İsrail Krallığı: Asur Sürgünu 

2.9. Yahuda Krallığı: Babil Sürgünu 

2.10. Pers İmparatorlu Dönemi 

2.11. Helenistik Dönem 

2.12. Yahudi Haşmoniler Dönemi  

2.13. Roma Yönetimi ve II. Mabed’in Yıkılması 

2.14. İslam Hâkimiyeti Altında Yahudiler 

2.15. Osmanlı Devleti’nde Yahudiler 

2.16. Hıristiyan Hâkimiyeti Altında Yahudiler 

2.17. Çağdaş Dönem 

2.18. İsrail Devleti’nin Kuruluşu  

3. Mezhepleri 

3.1. İsa Dönemi Yahudi Mezhepleri 

3.2. Ortaçağ Dönemi Yahudi Mezhepleri  

3.3. Modern Dönem Yahudi Mezhepleri 

4. İnançları 

4.1. Tanrı 

4.2. Peygamber 

4.3. Kutsal Kitapları 

4.4. Melek 

4.5. Ahiret 

4.6. Mesih 

4.7. Seçilmişlik 

4.8. Kutsal Toprak 

5. İbadetleri 

5.1. Günlük 

5.2. Haftalık  

5.3. Yıllık 

5.4. Bazı Dinî Uygulama ve Ritüeller 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

HIRİSTİYANLIK 

1. İsimlendirilmesi 

2. Tarihçesi 

2.1. Hıristiyanlığın Arka Planı 

2.2. Hıristiyanlığın Tarihçesi 

3. Mezhepleri 

3. 1. Katolik  

3.2. Ortodoks 

3.3. Protestan 

3.3.1. Lutheran Kilisesi 

3.3.2. Zwinglianist Kilise  

3.3.3. Calvinist Kilise 

3.3.4. Anglikan Kilisesi  

3.3.5. Evanjelist Kilise  

3.3.6. Baptistler  

3.3.7. Anabaptistler  

3.3.8. Metodist Kilise  

3.4. Ermeni Kilisesi 

3.5. Süryani Kilisesi 

3.6. Nesturi Kilisesi 

3.7. Keldani Kilisesi 

3.8. Kıpti Kilisesi 

3.9. Etiyopya Kilisesi 

4. İnançları 

4.1. Tanrı/Teslis 

4.2. İnkarnasyon/Hulul 

4.3. Vahiy 

4.4. Kutsal Kitap 

4.5. Asli Günah ve Kefaret 

4.6. Mesih 

4.7. Ahiret 

5. İbadetleri 

5.1. Kilise 

5.2. Manastır 

5.3. Sakramentler 

5.4. İbadette Kullanılan Nesneler 

5.5. Günlük 

5.6. Haftalık 

5.7. Yıllık 

6. Sembolleri 

7. Kutsal Mekânları 

KAYNAKÇA 

DİZİN 

 

Henüz yorum eklenmemiş.

Adı Soyadı:

Yorumunuz:

Güvenlik Kodu:

Benzer Ürünler

Tüm Kategoriler
  ALIŞ SATIŞ
DOLAR 7.4952 TL. 7.5087 TL.
EURO 9.0457 TL. 9.0620 TL.
Ziyaretçi Sayıları
Online : 2
Bugün : 63
Toplam : 277457